សិក្ខាសាលាលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យា

នៅថ្ងៃទី២៨និងថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៤។សិក្ខាសាលាមួយដែលបាប្រារព្ធធ្វើនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមលើ វិធីស Readsss more

ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានធ្វើការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការសិក្ស Readsss more

សកម្មភាពចែកប័ណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានប្រារព្ធពិធីចែកប័ណ្ណសរសើរដល់សិស្សដ Readsss more

សកម្មភាពបំណិនជីវិត

នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៥«ច»នៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសី បង្រៀនដោយអ្នកគ Readsss more

សកម្មភាពប្រជុំបច្ចេកទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានធ្វើការប្រជុំបច្ចេកទេសប្រចាំខែ។គោល Readsss more

Workshop On EWS

នៅថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីប្រព័ន្ធរំឮកទុកជាមុន (EWS)។ Readsss more

ក្លឹបតស៊ូមតិ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៣ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្លឹបតស៊ូមតិនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសី ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ថា ស្បៃ Readsss more

ក្លឹបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសី

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្លឹបវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ភឿ Readsss more

សកម្មភាពបំណិនជីវិត

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦កបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ វ៉ែន សុវិន បានដឹកនាំសិស្សចូលម៉ោង បំណិ Readsss more

ការរៀបចំគម្រោងផែនទីគំនិត

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៣កនៃសាលាបឋមសិក្សាព្រះរាជអគ្គមហេសីបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ស្ Readsss more