សិក្ខាសាលាលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យា

នៅថ្ងៃទី២៨និងថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៤។សិក្ខាសាលាមួយដែលបាប្រារព្ធធ្វើនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមលើ វិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យា។

លោកគ្រូនៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលានេះពិតេជាមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីពង្រឹកបន្ថែមទៅលើសមត្ថភាពនៃការបង្រៀនគណិតវិទ្យាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអោយសិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹងមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ។ពោលគឺវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដែលជំរុញឲ្យការបង្រៀនិងរៀនមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបាននូវលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន។

Comments