គ្រូបង្រៀនល្អលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ(ថ្នាក់ទី១)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ អ្នកគ្រូ មី ចាន់រី បង្រៀនថ្នាក់ទី១នៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានទទួលជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ២  ពានរង្វាន់ សម្តេចតេជោ លើមុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរទូទាំងប្រទេស។ទាំងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉ត់ចត់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើការបង្រៀននិងរៀនលើវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅរកលទ្ធផលសម្រេចបាន។

Comments