សកម្មភាពចែកអំណោយសៀវភៅរឿងនិទាន

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លីវ ឈិញ និង លោកស្រី ជា​ លីដាព្រមទាំងបុត្របានផ្តល់អំណៅយជាសៀវភៅប្រភេទរឿងនិទានសម្រាប់កុមារចំនួន ១០០០ក្បាល។គោលបំណងដើម្បីបង្កើនបំណិននៃការអានរបស់សិស្ស។ពោលគឺសិស្សរីករាយក្នុងការអាននិងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗពីសៀវភៅផងដែរ។

Comments