សកម្មភាពបំណិនជីវិត

នៅថ្ងៃអង្គារ៩រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣។សិស្សថ្នាក់ទី«៥ច» នៃសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសី បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ គឺ គុន្នី បានដឹកនាំសិស្សធ្វើការងារផ្សេងៗដូចជាៈការសម្អាតអាងចិញ្ចឹមត្រីនិងការងារដាំបន្លែជាច្រើននៅក្នុងម៉ោងបំណិនជីវិត។សកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យសិស្សចាប់អារម្មណ៏និងទទួលបានជំនាញមួយទៀតក្រៅពីការសិក្សា។សិស្សសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលពួកគេបានចូលរៀននៅក្នុងម៉ោងបំណិនជីវិតនិងទទួលបាននូវបទពិសោធន៏ល្អៗជាច្រ់ើនសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្តែង។

Comments